Недiля Хрестопоклонна

В iм’я Отця, i Сина, i Святого Духа!

Дорогi браття i сестри!

Хто з нас не схоче йти за нашим Спасителем i Господом? У цьому полягає сама вiра наша, що ми йдемо за Ним, як за джерелом iстини i Самою Iстиною; в цьому полягає вся наша моральнiсть, що ми йдемо за Ним, як за взiрцем святостi i Самою Святiстю; в цьому полягає вся наша надiя, що ми йдемо за Ним, як за Подателем вiчного життя i Самим вiчним Життям.

Вiд вiри в Христа, вiд слiдування за Ним ми чекаємо всього. Тому ДЛЯ кожного з нас важливо знати, чого вимагає вiд нас це слiдування, в чому воно полягає; хто справдi йде за Христом i дiйде до мети, а хто не йде за Ним, хоч i гадає, що йде.

Iсус Христос говорить: “Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, i вiзьме хрест свiй, i за Мною йде” (Мк. 8, 34). В цих словах викладенi три умови, що їх треба виконувати кожному, хто хоче бути Христовим. По-перше, треба зректися себе, по-друге, взяти хрест свiй, i, нарештi, треба йти за Христом. Ось – сходи до вiчного життя, iнших нема i бути не може; ось сходинки на цих сходах.

Розгляньмо кожну з них окремо.

“Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе”. Самозречення – це вiдмова людини вiд егоїстичних бажань i прагнень. Самозречення – умова, дуже неприємна для нашого самолюбства, але, як показує духовний досвiд, необхiдна в усiх важливих справах. Самозречення, якого вимагає Господь вiд Своїх послiдовникiв, не обмежується вiдмовою лише вiд деяких поганих думок, бажань i вчинкiв. Воно полягає у вiдмовi вiд усiх грiховних тiлесних помислiв, вiд нестриманої волi, вiд усiх лихих почуттiв у всьому, i це – не тiльки у певних випадках або на певний час, а назавжди, всюди, на все життя,

Самозречення має поширюватися аж до ненавистi до себе, як про це говорить Господь у Євангелiї: “Коли хто приходить до Мене i не зненавидить… життя свого, той не може бути Моїм учеником” (Лк. 14, 26). У грiшника, – а ми всi такi, – багато є такого, чого не можна любити, що слiд тiльки зневажати i ненавидiти. Що людина ненавидить, вiд того їй легко вiдмовлятися; важко покидати лиш те й нехтувати лиш тим, що любиш.

Як ненавидiти себе, коли людина любить себе за природою? Як зненавидiти? Так, як ненавидить себе людина, коли в нiй прокидається совiсть.

Як ти зважишся покинути свою путь i йти за Христом, якщо ти не розлюбив свого шляху i не переконався, що ти не можеш керувати собою, iншими словами, що тобi треба зректися самого себе? Iнша рiч, якби Господь повiв тебе тим самим шляхом, яким ти йшов. Але Вiн поведе тебе шляхом новим, часто протилежним твоєму попередньому шляху.

Самозречення – це перший крок до доброчесного життя, перший крок до вiчностi. Другий крок – “нехай вiзьме хрест свiй”.

Хрест – це не тiльки всi прикрощi, жалi, бiди та спокуси. Хрест – це праця, сполучена iз самовдосконаленням, праця на благо родини й суспiльства; хрест – це подвиг в iм’я свого народу. Вiд хреста не можна вiдмовитися нiкому. Його має нести кожен, навiть i той, хто не йде за Христом. Але християнин повинен узяти свiй хрест добровiльно i нести його з щирiстю.

Спаситель наказує взяти хрест саме свiй. Це означає, що християнин не повинен брати на себе подвигiв, якi йому не пiд силу. Взяти хрест свiй – значить обрати спосiб життя i працю за покликанням i мужньо перемагати всi пов’язанi з ними труднощi. В цьому i полягає основна сутнiсть, сенс другого кроку.

Третiй ступiнь – це прямування зi своїм хрестом за Спасителем нашим Iсусом Христом. “I (нехай) вiзьме хрест свiй, i за Мною йде”. Ми повиннi мати перед своїми очима життя Господа нашого i, за змогою, наслiдувати Його. “У вас повиннi бути тi самi почування, як i в Христi Iсусi” (Фил. 2, 5), – навчає св. апостол Павло. Йти за Христом – це не значить покинути свiт i тiкати в пустелю, хоч подвижництво i чернецтво теж є слiдуванням за Христом. Знаючи все це, кожен може спокiйно залишатися в своєму станi та при своїх звичних справах; тiльки, живучи як член суспiльства, християнин повинен пам’ятати про свiй обов’язок виконувати заповiдi Господнi i творити добро.

У цьому i полягає значення слiв Христа Спасителя: “Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, i вiзьме хрест свiй, i за Мною йде”.

Амiнь!

Leave a Reply


Ліміт часу вичерпаний. Будь ласка, перезавантажте CAPTCHA.